Millor Eficiència Gestió equips productius Reducció estocs Gestió visual Cercle

Cal ajudar a les empreses a afegir valor a les seves activitats i així conquerir nous mercats i fidelitzar als clients actuals.

La creació de valor passa per tenir un processos eficients, flexibles i alineats amb lo que demana el mercat. El concepte de valor sols el pot definir el client.

Quan s’entra en una organització la primera impressió és la que compta, per això és imprescindible aconseguir una primera impressió favorable, des de l’aspecte global fins a la productivitat dels diferents llocs de treball.

Els avantatges són, entre altres

   Reducció de costos: eliminació d’activitats que no afegeixen valor al producte o servei, malbaratament de temps, espai, activitats repetitives, avaries de les màquines,…

   Implicació i motivació del personal

   Millores de productivitat

   Millores d’organització

Les necessitats del client constitueixen l’eix de la creació del servei, aplicant en cada cas les tècniques de millora més adients.