Sistemes de Gestió

Qualitat Medi Ambient Seguretat i Salut Responsabilitat Social Cercle

Oferim  serveis a tot tipus d’organitzacions integrant assessorament i formació en Gestió de la Qualitat, Gestió ambiental, Gestió de la Seguretat i Salut i Responsabilitat Social.

A més, com a consolidació de la imatge empresarial i social dels nostres clients també els ajudem a certificar els seus sistemes de gestió per una tercera part acreditada.

 Els avantatges de tenir un sistema de gestió certificat són, entre altres:

 Assegurar una excel·lència en la gestió i en la qualitat de les activitats a fer

 Assegurar una excel·lència en la gestió i en la qualitat de les activitats a fer

 Garantir la satisfacció dels clients

 Millora de la competitivitat

 Assegurar el compliment de la legislació vigent

 Tenir una imatge social i medi ambiental positiva

 Assegurar que la prevenció és un element indispensable dins de la gestió de l’empresa

 Obtenir avantatges i/o punts addicionals en les licitacions de les administracions públiques

També podem oferir un servei d’outsourcing per al manteniment de les certificacions ja assolides.